Danh mục sản phẩm

BP ENERGOL DC 1500

Giới Thiệu:

 dau nhot BP Energol DC 1500 là dầu xy-lanh hơi nước màu sẫm, chất lượng cao, không phụ gia, có khuynh hướng tạo cặn các-bon rất thấp trong điều kiện vận hành lâu dài ở nhiệt độ cao.

Tính Năng:

 

BP Energol DC 1500 được pha chế để bôi trơn các xy-lanh hơi nước trong những ứng dụng mà dau nhot bp được thu hồi sau khi tách ra khỏi hơi nước ngưng tụ.

Độ nhớt: ISO VG 1500

Lợi ích của sản phẩm:

• Tính tách hơi nước tuyệt hảo.

• Đạt yêu cầu công nghệ.

• Khuynh hướng dau nhot tạo cặn các-bon thấp.

Thông Số Kỹ Thuật:

 Energol DC 1500

 Phương pháp thử

 Đơn vị

 Trị số tiêu biểu

 Khối lượng riêng ở 150C

 ASTM 1298

 Kg/l

 0,908

 Điểm chớp cháy cốc hở

 ASTM D92

 0C

 342

 Độ nhớt động học ở 400C

 ASTM D445

 cSt

 1300

 Độ nhớt động học ở 1000C

 ASTM D445

 cSt

 59

 Chỉ số độ nhớt

 ASTM D2270

 -

 95

 Điểm rót chảy

 ASTM D97

 0C

 -6

 Khuyến cáo nhiệt độ tối đa  của hơi nước:

 -Bão hòa và quá nhiệt:

 -Quá nhiệt

 

 0C

 320- 350

hotline