Danh mục sản phẩm

Dầu total oil 20w50

Giới Thiệu:

 DẦU ĐA CẤP CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT RẤT CAO ỔN ĐỊNH ĐỘ NHỚT HOÀN HẢO TRONG HOẠT ĐỘNG KHẢ NĂNG TẨY RỬA HOÀN HẢO KHẢ NĂNG PHÂN TÁN CAO CÁC CHỨC NĂNG CHỐNG MÀI MÒN VÀ CHỐNG ĂN MÒN XUẤT SẮC CÁC CHỨC NĂNG CHỐNG RỈ, CHỐNG ÔXY HOÁ VÀ CHỐNG TẠO BỌT RẤT TỐT

 

Tính Năng:

DẦU ĐA CẤP
CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT RẤT CAO
ỔN ĐỊNH ĐỘ NHỚT HOÀN HẢO TRONG HOẠT ĐỘNG
KHẢ NĂNG TẨY RỬA HOÀN HẢO
KHẢ NĂNG PHÂN TÁN CAO
CÁC CHỨC NĂNG CHỐNG MÀI MÒN VÀ CHỐNG ĂN MÒN XUẤT SẮC
CÁC CHỨC NĂNG CHỐNG RỈ, CHỐNG ÔXY HOÁ VÀ CHỐNG TẠO BỌT RẤT TỐT

Thông Số Kỹ Thuật:

hotline