Danh mục sản phẩm

GS Liplex 2

Vòng bi bánh xe ô tô. Bôi trơn khung gầm Ứng dụng các thiết bị hoạt động trên đường cao tốc và không cao tốc. Thiết bị xây dựng. Máy kéo nông nghiệp. Vận chuyển tải trọng nặng. Bôi trơn thông dụng trong công nghiệp !# Thích hợp sử dụng cho dải nhiệt độ từ âm 300 tới 165 0C, nhiệt độ tối đa 220 0C trong thời gian ngắn.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

NLGI Service Category GC-LB

Tiêu chuẩn kỹ thuật

world Technology Kixx

hotline