Danh mục sản phẩm

Kixx Ultra 4T SL

Kixx Ultra 4T SL là dầu động cơ xăng chất lượng thượng hạng, bền với ứng suất cắt, đa cấp. Được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho xe máy và thiết bị động lực cầm tay bốn thì yêu cầu nhớt có phẩm cấp API SL, JASO MA-2, kể cả các động cơ có công suất cao làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

Động cơ xe máy bốn thì làm mát bằng không khí hoặc bằng nước. Đặc biệt thích hợp cho động cơ xe máy Nhật Bản hiệu suất cao. Xe máy có hoặc không có bộ ly hợp ngâm trong dầu. Xe máy có bộ truyền động nằm trong cụm động cơ hoặc hộp số rời được chỉ định dùng dầu đa cấp. Xe máy có bộ phận hạn chế mô men quay ngược. Xe máy có bộ chuyển đổi xúc tác khí thải. Động cơ xe tay ga bốn thì thế hệ đời mới nhất hiện nay. Động cơ xăng bốn thì lắp trong thiết bị động lực cầm tay, như máy phát điện, máy cắt cỏ .v..v

hotline