Danh mục sản phẩm

MEKONG VG 68 - 200 LÍT

Dầu thủy lực Hydraulic Oil VG chất lượng cao được thiết kế để dùng trong các hệ thống tuần hoàn , bơm chân không và các hệ thống thủy lực . Được sản xuất từ các lọai dầu khoáng tinh chế cùng các loại phụ gia tăng cường các tính năng của Mỹ.

Dầu thủy lực Hydraulic Oil VG chất lượng cao được thiết kế để dùng trong các hệ thống tuần hoàn , bơm chân không và các hệ thống thủy lực . Được sản xuất từ các lọai dầu khoáng tinh chế cùng các loại phụ gia tăng cường các tính năng của Mỹ.
Tiêu chuẩn : DENISON HYDRAULICS HF - 0 , AFNOR NF E 48 - 603 ( Part II )
Các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu Phương pháp 32 46 68 100 150 220
Khối lượng riêng(Kg/l - 15oC) ASTM D4052 0.86 0.86 0.87 0.88 0.88 0.89
Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) ASTM D445 32 46 68 100 150 220
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 96 95 95 95 95 95
Độ tạo bọt ( ml / ml ) ASTM D497 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0
Độ chớp cháy cốc hở COC ( oC) ASTM D92 220 226 230 246 250 255
Nhiệt độ đông đặc, oC ASTM D97 -12 -12 -11 -11 -10 -8

Đặc tính

  • Ngăn ngừa việc tạo ra những hạt mài mòn từ việc hình thành rỉ sét, đóng cặn , véc-ni và cáu cặn .
  • Bảo đảm vận hành hệ thống êm và hữu hiệu nhờ các tính năng chống tạo bọt và thoát khí tốt .

Sử dụng

  • Các hệ thống truyền động thủy lực làm việc trong điều kiện trung bình .
  • Các hệ thống thủy lực với bơm cánh quạt , hộp số , piston .
  • Các máy ép nhựa tải trọng nhẹ .
  • Các hệ thống tuần hoàn công nghiệp .

Bao bì

  • Phuy 200 lít.
  • Can nhựa 18 lít

Bảo quản

  • Bảo quản trong nhà kho có mái che .
  • Nhiệt độ bảo quản không quá 60oC
hotline