Danh mục sản phẩm

SP FRIG OIL 46

MÔ TẢ

SP FRIG OIL là dầu naphten tinh chế với điểm chảy thấp, sử dụng cho máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh và máy điều hoà không khí. Dầu có độ bền oxy hoá cao và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp.

 

ĐẶC TÍNH

 • Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp.
 • Độ bền hoá và bền oxy hoá tuyệt vời.
 • Khả năng trộn lẫn với tác nhân lạnh tuyệt vời.
 • Tính cách điện tốt.
 • Không tạo hơi ẩm.

ỨNG DỤNG

SP FRIG OIL được khuyên dùng cho tất cả các loại máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh của nhà máy sản xuất nước đá, nhà máy cấp đông thuỷ hải sản, sử dụng tác nhân lạnh hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ISO

 

46

Độ nhớt động học @ 40oC, cSt

ASTM D445

41.4 – 50.2

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

Min 50

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), oC

ASTM D92

Min 160

Điểm đông

ASTM D97

Max -26

 

BAO BÌ

Chứa trong phuy 200 lít, theo yêu cầu.


 

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.


 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC.


DẦU MÁY NÉN LẠNH

MÔ TẢ

SP FRIG OIL là dầu naphten tinh chế với điểm chảy thấp, sử dụng cho máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh và máy điều hoà không khí. Dầu có độ bền oxy hoá cao và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp.

 

ĐẶC TÍNH

 • Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp.
 • Độ bền hoá và bền oxy hoá tuyệt vời.
 • Khả năng trộn lẫn với tác nhân lạnh tuyệt vời.
 • Tính cách điện tốt.
 • Không tạo hơi ẩm.

ỨNG DỤNG

SP FRIG OIL được khuyên dùng cho tất cả các loại máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh của nhà máy sản xuất nước đá, nhà máy cấp đông thuỷ hải sản, sử dụng tác nhân lạnh hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

TIÊU CHUẨN KỸ THU���T

CẤP ISO

 

46

Độ nhớt động học @ 40oC, cSt

ASTM D445

41.4 – 50.2

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

Min 50

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), oC

ASTM D92

Min 160

Điểm đông

ASTM D97

Max -26

 

BAO BÌ

Chứa trong phuy 200 lít, theo yêu cầu.


 

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.


 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC.


DẦU MÁY NÉN LẠNH

MÔ TẢ

SP FRIG OIL là dầu naphten tinh chế với điểm chảy thấp, sử dụng cho máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh và máy điều hoà không khí. Dầu có độ bền oxy hoá cao và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp.

 

ĐẶC TÍNH

 • Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp.
 • Độ bền hoá và bền oxy hoá tuyệt vời.
 • Khả năng trộn lẫn với tác nhân lạnh tuyệt vời.
 • Tính cách điện tốt.
 • Không tạo hơi ẩm.

ỨNG DỤNG

SP FRIG OIL được khuyên dùng cho tất cả các loại máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh của nhà máy sản xuất nước đá, nhà máy cấp đông thuỷ hải sản, sử dụng tác nhân lạnh hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ISO

 

46

Độ nhớt động học @ 40oC, cSt

ASTM D445

41.4 – 50.2

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

Min 50

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), oC

ASTM D92

Min 160

Điểm đông

ASTM D97

Max -26

 

BAO BÌ

Chứa trong phuy 200 lít, theo yêu cầu.


 

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.


 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC.

hotline